Σχετικά με τη συμμετοχή εμπόρων στο Πρόγραμμα

Μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα πουλώντας ηλεκτρικές συσκευές σε πελάτες μου;

Ναι, εφόσον δραστηριοποιήστε στο λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Όλοι οι έμποροι οικιακών ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και να διαθέτουν προς πώληση τα προϊόντα τους, εφόσον συμμορφώνονται με κάποιες βασικές προϋποθέσεις και όρους του Προγράμματος.

Προκειμένου να συμμετάσχετε, θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Συμμετοχής στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Προμηθευτών του Προγράμματος, η οποία είναι απαραίτητο να έχει εγκριθεί πριν ξεκινήσετε να πουλάτε επιδοτούμενες συσκευές σε ωφελούμενους του Προγράμματος.

Οι ειδικοί όροι και τα βήματα για την έγκριση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στις ακόλουθες ενότητες του Οδηγού του Προγράμματος:

 • Ενότητες 6.1 – 6.3
 • Παράρτημα Ι
Συμμετέχουν και ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) στο Πρόγραμμα;

Βεβαίως, δεν τίθεται διάκριση με βάση το κανάλι πώλησης. Η πώληση μπορεί να γίνει μέσω φυσικού/ηλεκτρονικού καταστήματος ή ακόμα να είναι και τηλεφωνική. Σε κάθε περίπτωση όμως οι υποχρεώσεις του εμπόρου πρέπει να τηρούνται στο ακέραιο, μεταξύ των οποίων και η παραλαβή της παλιάς συσκευής από τον πελάτη και η παράδοσή της σε εγκεκριμένο Φορέα Ανακύκλωσης.

Θα προλάβω να υποβάλω Αίτηση Συμμετοχής και αυτή να εγκριθεί πριν την έναρξη του Προγράμματος; Υπάρχει κάποια προθεσμία;

Δεν υπάρχει προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από εμπόρους λιανικής. Νέοι προμηθευτές μπορούν να εγκρίνονται καθ’  όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Η Αίτηση συμμετοχής είναι πολύ απλή και συμπληρώνεται σε λίγα λεπτά, ενώ τα ζητούμενα δικαιολογητικά είναι και αυτά απλά και συνήθως εκδίδονται άμεσα, μέσω διαδικτύου.

Κατά την έναρξη του Προγράμματος ενδέχεται να υπάρξει ολιγοήμερος φόρτος, εφόσον όλα τα καταστήματα υποβάλουν ταυτόχρονα αιτήσεις συμμετοχής. Στη συνέχεια όμως, οι αιτήσεις θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται χωρίς καθυστέρηση.

Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να προσκομίσω ένα συγκεκριμένο δικαιολογητικό που ζητείται για τη συμμετοχή μου. Τι να κάνω;

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται μπορούν να εκδοθούν για την πλειονότητα των επιχειρήσεων, ειδικά όσων έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελλάδα. Απευθυνθείτε στον λογιστή σας για να σας κατευθύνει. Εάν πράγματι δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιου εγγράφου, τότε δείτε τις εναλλακτικές επιλογές που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι. Αν και πάλι έχετε κάποια απορία, υποβάλετε το ερώτημά στο γραφείο υποστήριξης του Προγράμματος (helpdesk).

Ποιό είναι το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης που πρέπει να συμπληρώσω όταν υποβάλω την Αίτηση Συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα

Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης αναφέρεται στο Παράρτημα Ι στην παράγραφο 3 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Σημεία Ελέγχου του Επίσημου Οδηγού του προγράμματος.

Παρακάτω θα βρείτε υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης της Αίτησης Συμμετοχής:

(Δήλωση Εμπόρου Λιανικής)

(Δήλωση Εμπόρου & Αντπροσώπου)

Σχετικά με τα επιλέξιμα προς πώληση προϊόντα

Ποια είδη συσκευών συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;

Επιλέξιμες είναι μόνο συσκευές των παρακάτω κατηγοριών:

 • Κλιματιστικά
 • Ψυγεία
 • Καταψύκτες

Τίθενται μάλιστα συγκεκριμένες ελάχιστες απαιτήσεις για την κάθε κατηγορία που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σχετίζονται με την ενεργειακή τους κλάση, τον τύπο/υποκατηγορία, την αναγκαία τεχνική υποστήριξη κλπ.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις επιλεξιμότητας των προς πώληση συσκευών περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 2.2 του Οδηγού του Προγράμματος.

Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν μία συσκευή που διαθέτω προς πώληση είναι επιλέξιμη; Ποια μοντέλα μπορώ να προτείνω στους πελάτες μου;

Όλες οι συσκευές (μοντέλα) που δύναται να επιχορηγηθούν, δηλώνονται εκ των προτέρων στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος και ελέγχονται ως προς την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων. Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, τότε το συγκεκριμένο μοντέλο θα ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένων προϊόντων.

Η δήλωση γίνεται μία φορά από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο του προϊόντος. Σπανιότερα είναι δυνατό να γίνει από το διανομέα ή από ανεξάρτητο εισαγωγέα.

Το μητρώο είναι μία δυναμική λίστα με όλα τα προϊόντα που έχουν εγκριθεί και μπορείτε να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε αυτή μέσω του δικτυακού τόπου της δράσης, πατώντας εδώ

Θα πρέπει να ζητήσω κι εγώ έγκριση για τα προϊόντα που πουλώ, εφόσον αυτά πληρούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος;

Δεν μπορείτε να υποβάλετε δήλωση προϊόντος ως έμπορος λιανικής. Η δήλωση θα πρέπει να γίνει άπαξ για ένα μοντέλο, από την εταιρία που νομιμοποιείται να βεβαιώσει τα χαρακτηριστικά της (κατασκευαστής) ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της (επίσημος αντιπρόσωπος κλπ.). Εφόσον η δήλωση γίνει αποδεκτή μία φορά, πλέον όλοι οι έμποροι λιανικής μπορούν να πωλούν αυτό το προϊόν στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Σχετικά με τους ωφελούμενους (πελάτες), τις επιταγές τους και την αγορά προϊόντων

Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν ένας πελάτης μου επιδοτείται από το Πρόγραμμα; Θα πρέπει να προσκομίσει κάποιο έγγραφο;

Θα σας το αναφέρει ο ίδιος. Δεν απαιτείται κάποιο έγγραφο, παρά μόνο να γνωρίζει το ΑΦΜ του, τον κωδικό της επιταγής, καθώς  και να φέρει  μαζί του το κινητό τηλέφωνο που έχει επιβεβαιώσει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Εσείς μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό της επιταγής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, προκειμένου να ελέγξετε αν αντιστοιχεί σε έγκυρη και διαθέσιμη επιταγή.

Επίσης, μπορείτε να εισάγετε το ΑΦΜ, τον κωδικό της επιταγής καθώς και τον κωδικό μίας χρήσης που θα αποσταλεί εκείνη τη στιγμή στο κινητό του, προκειμένου να δεσμεύσετε την επιταγή για τη μεταγενέστερη εξόφληση του παραστατικού που θα εκδώσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 7.2 του Οδηγού του Προγράμματος.

Ο πελάτης επιθυμεί να προχωρήσει σε παραγγελία, αλλά χρειάζομαι κάποιες ημέρες μέχρι να την παραλάβω τη νέα συσκευή από τον προμηθευτή μου και να την παραδώσω στον πελάτη. Τι πρέπει να κάνω με την επιταγή στο μεσοδιάστημα; Θα κάνω κάποια δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα;

Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί παραγγελία, θα πρέπει να προχωρήσετε σε δέσμευση της επιταγής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Για το σκοπό αυτό εισάγετε στην πλατφόρμα το ΑΦΜ, τον κωδικό της επιταγής καθώς και τον κωδικό μίας χρήσης που θα αποσταλεί εκείνη τη στιγμή στο κινητό του πελάτη, προκειμένου να δεσμεύσετε την επιταγή.

Η επιταγή παραμένει δεσμευμένη για χρονικό διάστημα 30 ημερών, εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης, αλλά και η παράδοση της παλαιάς συσκευής του πελάτη σε εσάς. Η δέσμευση διασφαλίζει ότι στο διάστημα αυτό ο ωφελούμενος δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ίδια επιταγή για να προβεί σε παράλληλη αγορά με επιδότηση από άλλον έμπορο.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 7.2 του Οδηγού του Προγράμματος.

Ο πελάτης μου άλλαξε γνώμη και ζήτησε την ακύρωση της παραγγελίας πριν την παραλαβή της νέας συσκευής. Στο μεταξύ όμως είχα δεσμεύσει την επιταγή του. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον η παλαιά συσκευή έχει παραληφθεί και προωθηθεί προς ανακύκλωση, ο πελάτης θα πρέπει να προχωρήσει σε αγορά νέας συσκευής από εσάς (περιορισμός ενός προμηθευτή για αγορά νέας και παράδοση παλιάς συσκευής). Η επιταγή θα παραμείνει δεσμευμένη και θα πρέπει να προχωρήσετε εντός των 30 ημερών (από την αρχική της δέσμευση) στην πώληση μίας εναλλακτικής συσκευής.

Εφόσον η παλαιά συσκευή δεν έχει παραληφθεί και προωθηθεί προς ανακύκλωση, ο πελάτης μπορεί να λάβει την επιταγή του πίσω και να τη χρησιμοποιήσει σε άλλον έμπορο λιανικής, εφόσον το επιθυμεί. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προχωρήσετε σε άμεση αποδέσμευση της επιταγής μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, πριν την παρέλευση των 30 ημερών (χωρίς αναμονή αυτόματης αποδέσμευσης).

Ο πελάτης μου έχει στην κατοχή του τρεις επιταγές, πρέπει να τις δεσμεύσω όλες ή μπορεί να κάνει τις αγορές του από διαφορετικούς εμπόρους λιανικής;

Κάθε μεμονωμένη επιταγή λειτουργεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες. Αφορά την επιδότηση αγοράς μίας νέας συσκευής (συγκεκριμένης κατηγορίας) και την αντίστοιχη υποχρέωση παράδοσης μίας παλαιάς συσκευής προς ανακύκλωση. Και τα δύο σκέλη της διαδικασίας (αγορά-ανακύκλωση) που αφορούν μία και μόνο επιταγή, πρέπει να γίνουν από τον ίδιο έμπορο.

Όμως κάθε επιταγή αξιοποιείται/λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες. Επομένως, ο πελάτης μπορεί να προχωρήσει σε χωριστές αγορές από τον ίδιο ή διαφορετικό έμπορο για κάθε επιταγή. Εσείς θα δεσμεύσετε μόνο την ή τις επιταγές που αφορούν τη συγκεκριμένη παραγγελία του πελάτη.

Τι ποσό θα πληρώσει τελικά ο πελάτης; Μπορώ να ζητήσω την εξόφληση της συνολικής αξίας της συσκευής και να επιστρέψω αργότερα το ποσό της επιδότησης στον πελάτη με πιστωτικό παραστατικό, αφού πληρωθώ από το Πρόγραμμα; Ποια χρονική στιγμή μπορώ να χρεώσω τον πελάτη μου;

Όχι, ο πελάτης πρέπει να πληρώσει μόνο το ποσό που υπολείπεται της επιχορήγησης (δηλ. σύνολο της τιμής με ΦΠΑ μείον την τελική αξία της επιταγής). Η αξία της επιταγής θεωρείται ως τρόπος πληρωμής που εξοφλεί μερικώς το παραστατικό πώλησης. Με την επίδοσή της ο πελάτης θεωρείται ότι έχει εξοφλήσει το ισοδύναμο ποσό και υποχρεούται να καταβάλει μόνο το υπόλοιπο της πληρωμής.

Όσον αφορά το υπόλοιπο ποσό (πλην της επιχορήγησης) που καταβάλει ο πελάτης, αυτό εξοφλείται με τους τρόπους και στο χρόνο που επιλέγετε, εντάσσεται δηλαδή στη συνήθη εμπορική πρακτική.

Η αξία κάθε επιταγής είναι διαφορετική και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πώς θα γνωρίζω επακριβώς την αξία της επιδότησης, ώστε να χρεώσω το υπόλοιπο ποσό στον πελάτη μου;

Ο τρόπος υπολογισμού της τελικής αξίας της επιταγής εξηγείται με παραδείγματα στον Οδηγό και εξαρτάται από (α) το ποσοστό επιδότησης του ωφελούμενου, (β) τον τύπο της συσκευής, (γ) την κατηγορία ΦΠΑ. Τα (β) και (γ) είναι γνωστά στον έμπορο κατά την τιμολόγηση, ενώ το (α) μπορεί να ληφθεί από τα δεδομένα της επιταγής (μετά τη δέσμευσή της).

Σε κάθε περίπτωση όμως, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται αυτόματα από την Ψηφιακή Πλατφόρμα του Προγράμματος, για κάθε περίπτωση τιμολόγησης-εξαργύρωσης. Μπορείτε να κάνετε μία δοκιμαστική εξαργύρωση (simulation) για να δείτε το ακριβές ποσό επιχορήγησης που θα προκύψει από κάθε πώληση, πριν ακόμα εκδώσετε το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 7.4 του Οδηγού του Προγράμματος.

Ο πελάτης θέλει να αγοράσει κλιματιστικό μαζί με υπηρεσία εγκατάστασης σε 24 δόσεις. Τι από όλα αυτά δηλώνω στο παραστατικό πώλησης;

Μπορείτε να συμπεριλάβετε επιδοτούμενα και μη προϊόντα, καθώς και συμπληρωματικές υπηρεσίες στο ίδιο παραστατικό πώλησης. Όμως επιλέξιμο προς επιχορήγηση είναι μόνο το βασικό, εγκεκριμένο προϊόν, με τιμή που αντιστοιχεί σε πώληση τοις μετρητοίς. Οπότε:

 • Υπηρεσίες και τρίτα (μη επιλέξιμα) προϊόντα μπορούν να εμφανίζονται στο ίδιο παραστατικό πώλησης, αλλά σε διαφορετικές γραμμές, οι οποίες μάλιστα δε δηλώνονται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα κατά την εξαργύρωση (ενώ τα προς επιδότηση προϊόντα δηλώνονται).
 • Στην τιμή του επιλέξιμου προϊόντος δεν ενσωματώνετε άλλα κόστη (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης ή απεγκατάστασης της συσκευής, προαιρετικά εξαρτήματα κλπ.), ούτε τόκους και έξοδα που προκύπτουν από δάνειο/έντοκες δόσεις.
 • Από το παραστατικό θα πρέπει να προκύπτει η καθαρή αξία του επιχορηγούμενου προϊόντος και ο ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 3.2 του Οδηγού του Προγράμματος.

Πότε θα λάβω πίσω το ποσό της επιχορήγησης μίας επιταγής, δηλ. το ποσό που δεν πλήρωσε απευθείας σε μένα ο πελάτης κατά την αγορά της συσκευής;

Σε γενικές γραμμές, η πληρωμή μίας εξαργυρωμένης επιταγής από το Πρόγραμμα προς τον έμπορο λιανικής, αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου δύο μήνες μετά την πώληση της νέας συσκευής και την παράδοση της παλαιάς από τον έμπορο σε εγκεκριμένο φορέα ανακύκλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, μία επιταγή καθίσταται ώριμη προς πληρωμή, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής εξαργύρωση της επιταγής σε αγορά νέας συσκευής, η οποία δεν έχει ακυρωθεί στη συνέχεια (η επιταγή παραμένει σε κατάσταση εξαργύρωσης), όπως τεκμηριώνεται από τις τηρούμενες συναλλαγές στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος,
 • Έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη παράδοση-παραλαβή της παλιάς συσκευής από τον έμπορο στο Φορέα Ανακύκλωσης, όπως τεκμηριώνεται από τις τηρούμενες συναλλαγές στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος,
 • Η επιταγή έχει καταστεί οριστικά ανενεργή (έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα αναμονής των 30 ημερών από την εξαργύρωση),
 • Η επιταγή δεν έχει ήδη πληρωθεί σε προηγούμενη εκκαθάριση.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις ενότητες 7.7 και 7.8 του Οδηγού του Προγράμματος.

Σχετικά με την ανακύκλωση συσκευών

Η επιχείρηση λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς την ύπαρξη αποθήκης επιστροφών. Μπορούμε να προβούμε σε πώληση, εφόσον ο πελάτης ανακυκλώσει με δική του ευθύνη την παλιά συσκευή;

 Όχι, η ανακύκλωση γίνεται με ευθύνη του εμπόρου που κάνει την πώληση της νέας συσκευής. Ο έμπορος μπορεί να εμπλέξει τρίτους συνεργάτες, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της διαδικασίας παραλαβής από τον πελάτη και παράδοσης της συσκευής σε φορέα ανακύκλωσης, ακολουθώντας τις διαδικασίες του Προγράμματος και  καταγράφοντας στην Ψηφιακή Πλατφόρμα τα βήματα που σχετίζονται με την απόσυρση της παλαιάς συσκευής.

Πότε παραλαμβάνω την παλαιά συσκευή προς ανακύκλωση; Πριν ή μετά την πώληση της νέας συσκευής;

Οποιαδήποτε ενέργεια (πώληση ή παραλαβή προς ανακύκλωση) μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη δέσμευση της αντίστοιχης επιταγής. Τα δύο σκέλη της διαδικασίας (πώληση / ανακύκλωση) μπορούν να γίνουν με οποιαδήποτε σειρά, όπως ενδεικτικά:

 • πρώτα παραλαβή της παλαιάς συσκευής και μετά πώληση-παράδοση της νέας,
 • πρώτα πώληση της νέας συσκευής και μετά παραλαβή της παλαιάς,
 • παράδοση της νέας και παραλαβή της παλαιάς συσκευής σε μία επίσκεψη στον πελάτη,

αλλά σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τα δύο επιτυχώς με ευθύνη του εμπόρου.

Η προς ανακύκλωση παλαιά συσκευή είναι εγκατεστημένη σε διαφορετική κατοικία από αυτή που θα αποσταλεί και θα εγκατασταθεί η νέα συσκευή. Μπορώ να αποδεχτώ ένα τέτοιο αίτημα εξυπηρέτησης του πελάτη μου;

Όχι, καθώς θα πρέπει η συσκευή προς ανακύκλωση να βρίσκεται πριν την αντικατάστασή της τοποθετημένη στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης, η οποία θα πρέπει επίσης να είναι η διεύθυνση κατοικίας στην οποία θα τοποθετηθεί και η νέα συσκευή.

Δηλαδή: διεύθυνση αίτησης = διεύθυνση απεγκατάστασης = διεύθυνση εγκατάστασης

Ο πελάτης μου θέλει να απεγκαταστήσει την παλαιά συσκευή κλιματισμού μόνος του και να την παραδόσει ο ίδιος στο κατάστημά μου. Έχω στην περίπτωση αυτή κάποια υποχρέωση σε σχέση με την απεγκατάσταση της παλαιάς συσκευής;

Μπορείτε να παραλάβετε παλαιά συσκευή, την οποία ο πελάτης έχει απεγκαταστήσει καλώντας τεχνικό που δεν έχετε αποστείλει εσείς (ανεξάρτητη ανάθεση). Μπορείτε επίσης να την παραλάβετε στο κατάστημά σας (να τη φέρει ο πελάτης εφόσον το επιθυμεί).

Προσοχή όμως: και στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα πρέπει να αξιοποιήσει πιστοποιημένο τεχνικό, ο οποίος θα μπει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα και θα δηλώσει την καταλληλότητα της προς ανακύκλωση συσκευής.

Στην περίπτωση που παραλάβετε μία παλαιά συσκευή απευθείας από τον πελάτη, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι ο πελάτης σας έχει καλύψει το συγκεκριμένο βήμα ελέγχοντας τα στοιχεία που τηρούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα (καταχώρηση από τεχνικό), ειδάλλως είναι πιθανό η συσκευή να μη γίνει αποδεκτή σε επόμενο βήμα από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής και να μην καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση.

Αν ο πελάτης παραδώσει την παλαιά συσκευή στο κατάστημα, πώς είμαι βέβαιος για τη διεύθυνση της κατοικίας στην οποία ήταν εγκατεστημένη;

Αν παραλάβετε την παλαιά συσκευή στο κατάστημα και δεν διακινείτε εσείς ή συνεργάτης σας την παλαιά συσκευή, δεν έχετε την ευθύνη του παραπάνω ελέγχου.

Ο έλεγχος όμως συνεχίζει να βαρύνει τον πιστοποιημένο τεχνικό που έκανε την απεγκατάσταση. Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι στην Ψηφιακή Πλατφόρμα υπάρχει σχετική βεβαίωση από πιστοποιημένο τεχνικό.

Ο πελάτης μου διαθέτει παλαιό ψυγείο προς ανακύκλωση και θέλει να αγοράσει νέο καταψύκτη μέσω του προγράμματος. Μπορεί να αγοράσει διαφορετικής κατηγορίας προϊόν;

Η απόσυρση προϊόντος μίας κατηγορίας συνδέεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά με την αγορά προϊόντος της ίδιας μόνο κατηγορίας, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι βασικές υποχρεώσεις ανακύκλωσης όπως περιγράφονται στην ενότητα 2.3 του Οδηγού. Συνεπώς δεν επιτρέπεται η ανακύκλωση παλαιού ψυγείου και η αγορά νέου καταψύκτη.