Ημερομηνία Έγγραφο
27-05-2022 Νόμος Υπ. Αριθμ. 4936
15-06-2022 ΚΥΑ ορισμού φορέα πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συσκευών και καταβολής της χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων αντικατάστασης και ανακύκλωσης ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών (ΦΕΚ 3006/Β/15.6/2022).
15-06-2022 Υπουργική Απόφαση του προγράμματος Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή
04-07-2022 Υπουργική Απόφαση (1η τροποποίηση)
21-07-2022 Απόφαση έγκρισης προσωρινών αποτελεσμάτων υποβολής αιτήσεων
03-08-2022 Απόφαση έγκρισης Οριστικών αποτελεσμάτων υποβολής αιτήσεων
23-09-2022 Υπουργική Απόφαση (2η τροποποίηση)
17-11-2022 Απόφαση 2ης έγκρισης Οριστικών αποτελεσμάτων υποβολής αιτήσεων
17-12-2022 Υπουργική Απόφαση (3η τροποποίηση)
08-05-2023 4η τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης του προγράμματος Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή
08-05-2023 Αναλυτικός Οδηγός του Προγράμματος (4η τροποποίηση)