ΟΡΟΣΗΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Προκήρυξη του Προγράμματος Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης από Ωφελούμενους / νοικοκυριά Τρίτη 21 Ιουνίου 2022
Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης από Ωφελούμενους Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 για δημιουργία νέας αίτησης,

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 για υποβολή αιτήσεων σε εκκρεμότητα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων 7 ημέρες μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων
Καταληκτική ημερομηνία αγορών Έως και  90 ημέρες από την απόφαση έγκρισης των οριστικών αποτελεσμάτων (για αποτελέσματα που έχουν εκδοθεί στις 3/8/2022, η ημερομηνία είναι ως και 1/11/2022)
Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης συσκευής προς ανακύκλωση (από τον ιδιώτη στον έμπορο) Έως και 15 ημέρες από την λήξη της καταληκτικής προθεσμίας αγορών με χρήση επιταγών (για αιτήσεις που έχουν εγκριθεί στις 3/8/2022, η ημερομηνία είναι έως 16/11/2022)

Κύκλος # 1- Ένταξη # 2

ΟΡΟΣΗΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Έναρξη Λήψης Επιταγών 17/10/2022
Λήξη δυνατότητας Εξαργύρωσης Επιταγών 15/1/2023
Λήξη δυνατότητας Παράδοσης παλαιών συσκευών από Δικαιούχους προς τα Καταστήματα 30/1/2023

Κύκλος # 1- Ένταξη # 3

ΟΡΟΣΗΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Έναρξη Λήψης Επιταγών 4/11/2022
Λήξη δυνατότητας Εξαργύρωσης Επιταγών 2/2/2023
Λήξη δυνατότητας Παράδοσης παλαιών συσκευών από Δικαιούχους προς τα Καταστήματα 17/2/2023

Κύκλος # 2- Ένταξη # 1

ΟΡΟΣΗΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Έναρξη Λήψης Επιταγών 16/12/2022
Λήξη δυνατότητας Εξαργύρωσης Επιταγών 16/3/2023
Λήξη δυνατότητας Παράδοσης παλαιών συσκευών από Δικαιούχους προς τα Καταστήματα 31/3/2023

Κύκλος # 1- Ένταξη # 4

ΟΡΟΣΗΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Έναρξη Λήψης Επιταγών 19/12/2022
Λήξη δυνατότητας Εξαργύρωσης Επιταγών 19/3/2023
Λήξη δυνατότητας Παράδοσης παλαιών συσκευών από Δικαιούχους προς τα Καταστήματα 3/4/2023

Κύκλος # 3- Ένταξη # 1

ΟΡΟΣΗΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Έναρξη Λήψης Επιταγών 16/2/2023
Λήξη δυνατότητας Εξαργύρωσης Επιταγών 17/5/2023
Λήξη δυνατότητας Παράδοσης παλαιών συσκευών από Δικαιούχους προς τα Καταστήματα 17/6/2023

Κύκλος # 3- Ένταξη # 2

ΟΡΟΣΗΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Έναρξη Λήψης Επιταγών 5/4/2023
Λήξη δυνατότητας Εξαργύρωσης Επιταγών 4/7/2023
Λήξη δυνατότητας Παράδοσης παλαιών συσκευών από Δικαιούχους προς τα Καταστήματα 3/8/2023

Κύκλος # 3- Ένταξη # 3

ΟΡΟΣΗΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Έναρξη Λήψης Επιταγών 8/6/2023
Λήξη δυνατότητας Εξαργύρωσης Επιταγών 6/9/2023
Λήξη δυνατότητας Παράδοσης παλαιών συσκευών από Δικαιούχους προς τα Καταστήματα 6/10/2023

Κύκλος # 3- Ένταξη # 4

ΟΡΟΣΗΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Έναρξη Λήψης Επιταγών 12/7/2023
Λήξη δυνατότητας Εξαργύρωσης Επιταγών 10/10/2023
Λήξη δυνατότητας Παράδοσης παλαιών συσκευών από Δικαιούχους προς τα Καταστήματα 9/11/2023