ΟΡΟΣΗΜΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Προκήρυξη του Προγράμματος

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης από Ωφελούμενους / νοικοκυριά

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης από Ωφελούμενους

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 για δημιουργία νέας αίτησης,

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 για υποβολή αιτήσεων σε εκκρεμότητα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων

7 ημέρες μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων

Καταληκτική ημερομηνία αγορών

Έως και  90 ημέρες από την απόφαση έγκρισης των οριστικών αποτελεσμάτων (για αποτελέσματα που έχουν εκδοθεί στις 3/8/2022, η ημερομηνία είναι ως και 1/11/2022)

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης συσκευής προς ανακύκλωση (από τον ιδιώτη στον έμπορο)

Έως και 30 ημέρες από την λήξη της καταληκτικής προθεσμίας αγορών με χρήση επιταγών (για αιτήσεις που έχουν εγκριθεί στις 3/8/2022, η ημερομηνία είναι από 2/11/2022 ως και 2/12/2022)