ΟΡΟΣΗΜΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Προκήρυξη του Προγράμματος

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης από Ωφελούμενους / νοικοκυριά

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης από Ωφελούμενους

Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων

7 ημέρες μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων

Καταληκτική ημερομηνία αγορών

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:59

(όπως θα καταγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος)

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης συσκευής προς ανακύκλωση (από τον ιδιώτη στον έμπορο)

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:59

(όπως θα καταγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος)