Τελευταία Ενημέρωση: 26-03-2023 18:03

 

Επιταγές

Κλιματιστικά

Ψυγεία

Καταψύκτες

Έχουν εκδοθεί

330007

243586

68044

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 

 

 

Είναι διαθέσιμες προς χρήση

128008

71990

32698

Έχουν δεσμευθεί / εξαργυρωθεί  από έμπορο

201999

171596

35346

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ

 

 

 

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή προς ανακύκλωση από τον ιδιώτη στον έμπορο

41321

10512

2982

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή από τον έμπορο σε Φορέα Ανακύκλωσης

7153

2253

479

Έχει επιβεβαιωθεί η παράδοση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής

303448

150005

29614