Τελευταία Ενημέρωση: 12-08-2022 08:08

 

Επιταγές

Κλιματιστικά

Ψυγεία

Καταψύκτες

Έχουν εκδοθεί

74773

62606

18322

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 

 

 

Είναι διαθέσιμες προς χρήση

64024

49271

16007

Έχουν δεσμευθεί / εξαργυρωθεί  από έμπορο

10749

13335

2315

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ

 

 

 

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή προς ανακύκλωση από τον ιδιώτη στον έμπορο

771

1529

227

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή από τον έμπορο σε Φορέα Ανακύκλωσης

18

189

22

Έχει επιβεβαιωθεί η παράδοση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής

0

0

0