Τελευταία Ενημέρωση: 28-02-2024 23:02

 

Επιταγές

Κλιματιστικά

Ψυγεία

Καταψύκτες

Έχουν εκδοθεί

489386

356083

95703

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 

 

 

Είναι διαθέσιμες προς χρήση

167314

98424

44256

Έχουν δεσμευθεί / εξαργυρωθεί  από έμπορο

322072

257659

51447

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ

 

 

 

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή προς ανακύκλωση από τον ιδιώτη στον έμπορο

174

42

28

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή από τον έμπορο σε Φορέα Ανακύκλωσης

1574

391

88

Έχει επιβεβαιωθεί η παράδοση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής

631741

254693

50379