Τελευταία Ενημέρωση: 06-12-2022 12:12

 

Επιταγές

Κλιματιστικά

Ψυγεία

Καταψύκτες

Έχουν εκδοθεί

174328

138755

41494

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 

 

 

Είναι διαθέσιμες προς χρήση

77362

43973

20941

Έχουν δεσμευθεί / εξαργυρωθεί  από έμπορο

96966

94782

20553

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ

 

 

 

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή προς ανακύκλωση από τον ιδιώτη στον έμπορο

14179

5042

1457

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή από τον έμπορο σε Φορέα Ανακύκλωσης

2354

1091

205

Έχει επιβεβαιωθεί η παράδοση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής

153577

82433

17293