Τελευταία Ενημέρωση: 03-10-2023 07:10

 

Επιταγές

Κλιματιστικά

Ψυγεία

Καταψύκτες

Έχουν εκδοθεί

486990

354371

95239

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 

 

 

Είναι διαθέσιμες προς χρήση

172223

101662

44922

Έχουν δεσμευθεί / εξαργυρωθεί  από έμπορο

314767

252709

50317

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ

 

 

 

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή προς ανακύκλωση από τον ιδιώτη στον έμπορο

23963

5826

1690

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή από τον έμπορο σε Φορέα Ανακύκλωσης

3331

916

182

Έχει επιβεβαιωθεί η παράδοση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής

564295

237839

46174