Τελευταία Ενημέρωση: 12-09-2023 15:09

Επιταγές

Κλιματιστικά

Ψυγεία

Καταψύκτες

Έχουν εκδοθεί

483080

351694

94527

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Είναι διαθέσιμες προς χρήση

175870

104231

45241

Έχουν δεσμευθεί / εξαργυρωθεί  από έμπορο

307210

247463

49286

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή προς ανακύκλωση από τον ιδιώτη στον έμπορο

27877

7247

1991

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή από τον έμπορο σε Φορέα Ανακύκλωσης

5295

941

199

Έχει επιβεβαιωθεί η παράδοση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής

539978

230650

44732