Τελευταία Ενημέρωση: 06-01-2023 11:01

Επιταγές

Κλιματιστικά

Ψυγεία

Καταψύκτες

Έχουν εκδοθεί

255408

193222

55146

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Είναι διαθέσιμες προς χρήση

140739

81839

31634

Έχουν δεσμευθεί / εξαργυρωθεί  από έμπορο

114669

111383

23512

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή προς ανακύκλωση από τον ιδιώτη στον έμπορο

14245

5553

1343

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή από τον έμπορο σε Φορέα Ανακύκλωσης

3854

1077

212

Έχει επιβεβαιωθεί η παράδοση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής

176232

94946

19599