Τελευταία Ενημέρωση: 31-05-2023 09:05

Επιταγές

Κλιματιστικά

Ψυγεία

Καταψύκτες

Έχουν εκδοθεί

399947

294575

80393

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Είναι διαθέσιμες προς χρήση

159139

92946

39573

Έχουν δεσμευθεί / εξαργυρωθεί  από έμπορο

240808

201629

40820

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή προς ανακύκλωση από τον ιδιώτη στον έμπορο

28522

7129

2050

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή από τον έμπορο σε Φορέα Ανακύκλωσης

5416

1065

210

Έχει επιβεβαιωθεί η παράδοση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής

413215

185694

36522