Τελευταία Ενημέρωση: 25-09-2022 09:09

Επιταγές

Κλιματιστικά

Ψυγεία

Καταψύκτες

Έχουν εκδοθεί

120742

100018

30442

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Είναι διαθέσιμες προς χρήση

54461

32774

15837

Έχουν δεσμευθεί / εξαργυρωθεί  από έμπορο

66281

67244

14605

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή προς ανακύκλωση από τον ιδιώτη στον έμπορο

21523

7984

2160

Έχει παραδοθεί σχετική συσκευή από τον έμπορο σε Φορέα Ανακύκλωσης

5745

2701

546

Έχει επιβεβαιωθεί η παράδοση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής

36554

37590

6451