Αναλυτικές Οδηγίες χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας από εμπόρους λιανικής

Όλοι οι εγκεκριμένοι προμηθευτές του Προγράμματος:

  • οι οποίοι έχουν ρόλο «εμπόρου λιανικής» (δηλ. διενεργούν πωλήσεις επιδοτούμενων συσκευών και συμμετέχουν στις διαδικασίες ανακύκλωσης),
  • προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το User Interface της ψηφιακής πλατφόρμας (δε θα κάνουν διασύνδεση μεταξύ συστημάτων χρησιμοποιώντας το API / web services που είναι διαθέσιμα)

μπορούν να κατεβάσουν αναλυτικές οδηγίες και κατευθύνσεις για τον τρόπο χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας μέσα από τον λογαριασμό τους στη διεύθυνση https://merchants.allazosyskevi.gov.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο