Ανάρτηση μητρώων προμηθευτών / τεχνικών / εξοπλισμού

Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία των μητρώων προμηθευτών / τεχνικών / εξοπλισμού, τα οποία μπορείτε να βρίσκετε στην καρτέλα Μητρώα.

Αιτήσεις συμμετοχής προμηθευτών και τεχνικών καθώς και δηλώσεις έγκρισης νέων προϊόντων μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, οπότε οι αντίστοιχες λίστες θα ανανεώνονται σε τακτική, καθημερινή βάση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο