Δοκιμαστικό Περιβάλλον ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος (API)

Όλοι οι Εγκεκριμένοι Προμηθευτές του προγράμματος που

(α) έχουν ρόλο «εμπόρου λιανικής» (δηλ. διενεργούν πωλήσεις και εξαργυρώσεις επιταγών) και

(β) επιθυμούν να συνδέσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα με την ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος (αξιοποίηση web services για σύνδεση μεταξύ συστημάτων)

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δοκιμαστικό API περιβάλλον.

Η πρόσβαση είναι δυνατή μέσω του βασικού μενού (επιλογή: «Περιβάλλον Test API»).

Οι χρήστες μεταφέρονται σε διακριτό περιβάλλον, όπου εγγράφονται εκ νέου, εγκρίνονται αυτόματα και αποκτούν άμεση πρόσβαση στα web services (διαδικτυακές υπηρεσίες) της ψηφιακής πλατφόρμας.

Από το δοκιμαστικό περιβάλλον μπορούν να κατεβάσουν και την αντίστοιχη αναλυτική τεκμηρίωση για τις διαθέσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο