Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 3465/04.07.2022) η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69050/990/04.07.2022 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία:

  • Η δυνατότητα δημιουργίας νέων αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος δίνεται ως και την Παρασκευή 08.07.2022, ενώ η δυνατότητα υποβολής καταχωρημένων αιτήσεων δίνεται έως και την Δευτέρα 11.07.2022.
  • Διορθώνεται το κατώτατο όριο αναπηρίας και η μοριοδότηση λόγω ΑΜΕΑ δίνεται πλέον από 67% και άνω.
  • Για την μοριοδότηση ΑΜΕΑ μέσω του σχετικού κριτηρίου, πλέον του ΚΕΠΑ γίνεται δεκτή και η γνωμάτευση/πιστοποιητικό από κάθε υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.
  • Προστίθεται ΚΑΔ στην λίστα με τις αποδεκτές στο πρόγραμμα επιχειρηματικές δραστηριότητες των προμηθευτών

Σχετική ανακοίνωση έχει εκδοθεί ήδη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας (δείτε εδώ).

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες εφόσον το επιθυμούν μπορούν να διορθώνουν την αίτησή τους μέσω ακύρωσης της παλαιάς και υποβολής νέας αίτησης ως και την Παρασκευή 08.07.2022, ενώ για τις επόμενες 3 ημέρες θα μπορούν να υποβληθούν μόνον αιτήσεις που θα βρίσκονται  σε εκκρεμότητα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο