Συμμετοχή προμηθευτών και τεχνικών κλιματισμού

Ενεργοποιήθηκε η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα Προμηθευτών και Τεχνικών Εγκατάστασης Συσκευών Κλιματισμού.

Οι Προμηθευτές (Έμποροι λιανικής – καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών, Κατασκευαστές, Αντιπρόσωποι και Διανομείς) καθώς και οι Τεχνικοί εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού, μπορούν να μπαίνουν στην σχετική πύλη και αφού κάνουν εγγραφή, να προβούν κατά περίπτωση σε διαδικασίες

-Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής Προμηθευτών και Τεχνικών εγκατάστασης κλιματισμού στο Πρόγραμμα,

-Δήλωσης εμπορικών μοντέλων ηλεκτρικών συσκευών για συμπερίληψή τους στο κεντρικό μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού του Προγράμματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο